Habitatge Unifamiliar a Vilablareix
Concurs Privat per a un habitatge unifamiliar a Vilablareix, Gironès > 2013
+info
Les Portes de Collserola - Connexions
Connexions, Porta d'Horta. Barcelona > 2012
Habitatge a Tiana
Concurs Privat d'un habitatge a Tiana, Maresme  > 2012
La Cofa
Roses - Girona > 2010
Museu de la Ciència - Universitat de Coimbra
Coimbra - Portugal > 2009
Nova construcció SES de Masquefa
Masquefa - Barcelona > 2009
Habitatges per a joves Vall d'Hebrón
Barcelona > 2005
Habitatge Unifamiliar a Vilablareix
Les Portes de Collserola - Connexions
Habitatge a Tiana
La Cofa
Museu de la Ciència - Universitat de Coimbra
Nova construcció SES de Masquefa
Habitatges per a joves Vall d'Hebrón
close
Arquitectura
Guillem Costa Calsamiglia
següent
següent