Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Guilleries
Barcelona > 2008
+info
Habitatge unifamiliar La Vinya
Viladecavalls > 2007
+info
Habitatge unifamiliar. Empúries
Empúries > 2007
+info
Habitatge unifamiliar aïllat. Cap de Creus
Cap de Creus - Girona > 2006
+info
Habitatge unifamiliar. L'Escala
+info
Habitatge unifamiliar. Cabrera de Mar
+info
Vivienda unifamiliar. Sant Martí d\'Empúries
+info
Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Guilleries
Habitatge unifamiliar La Vinya
Habitatge unifamiliar. Empúries
Habitatge unifamiliar aïllat. Cap de Creus
Habitatge unifamiliar. L'Escala
Habitatge unifamiliar. Cabrera de Mar
Vivienda unifamiliar. Sant Martí d\'Empúries
close
Arquitectura
Guim Costa, arquitecte / costaserra arquitectura
Fotografia
Lluís Casals
La contraposició d’una façana opaca cap al carrer i d’una façana totalment transparent a l’interior, defineixen el caràcter d’aquest habitatge entre mitgeres. De clara vocació urbana, el projecte pretén conformar cada espai de manera que es converteixi en l’escenari més adequat per la vida dels seus habitants.
close
Arquitectura

Guim Costa Arquitecte - costaserra arquitectura-

Constructor
Josep Maria Bach
Fotografia
Lluís Casals
Es tracta d’un habitatge unifamiliar marcat per un fort caràcter mediambiental amb una volumetria clara i contundent. El resultat es concentra en la reducció del consum energètic optimitzant el confort de l’habitatge.
close
Arquitectura

Guim Costa Arquitecte - costaserra arquitectura-

Constructor
Construccions Sampor, S.L.
Fotografia
Lluís Casals
Aquest habitatge unifamiliar de marcades formes geomètriques es troba construïda sobre una plataforma de seixanta centímetres sobre el terreny natural. La forma de L afavoreix la bona orientació solar així com fer de barrera dels vents predominants de Llevant i tramuntana, i permet a la pròpia casa disfrutar de més privacitat.
close
Arquitectura

Guim Costa Arquitecte - costaserra arquitectura-

Constructor
Construccions Joaquín Gonzalez Carrillo, S.L.
Fotografia
Lluís Casals
Aquesta vivenda, obsessionada per l’adaptació a l’entorn sense fer-lo malbé, té una aproximació projectual insòlita a partir de la decisió de situar la casa perpendicularment a la vall entenent l’edificació com un pont imaginari per creuar d’una banda a l’altre i, per sota, veure el mar.
close
Arquitectura
Guim Costa Arquitecte - costaserra arquitectura-
Dos volums amb coberta plana de diferent alçada configuren aquest habitatge que s'obre a les vistes mitjançant un gran finestral horitzontal.
close
Arquitectura
Guim Costa Arquitecte - costaserra arquitectura-
Situada en un entorn de turons arbrats, aquest habitatge s'obre cap al mar mitjançant grans superfícies de vidre. La terrassa del volum superior s'alleugera amb una continuïtat de lluernaris.
close
Arquitectura
Guim Costa Arquitecte - costaserra arquitectura-
següent
següent